Parametry bezpieczeństwa serwera

Parametry bezpieczeństwa serwera przeznaczonego dla oferowanych stron www:

Parametr Wartość
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera WWW 20
Maksymalna liczba żądań do serwera WWW w ciągu doby 1 000 000
Maksymalny czas użycia systemu na obsługę żądania do serwera WWW 30 s
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze WWW w ciągu doby 10 000 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej na obsługę żądania do serwera WWW 64 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych do serwera WWW 64 MB
Bazy danych MySQL i PostgreSQL
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na bazę w ciągu 1 godziny 900 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny 15 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny 200 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny 3 000 000
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na serwer w ciągu doby 9 000 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby 100 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby 2 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby 50 000 000
Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby 250
Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby 500
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych 20
Maksymalny czas wykonywania zapytania 30 s
Minimalny rozmiar bazy danych 50 MB
Maksymalny rozmiar bazy danych 1024 MB
Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby 5 GB
Poczta
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1024 MB
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera SMTP 10
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3 10
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera IMAP 10
Harmonogram zadań
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie 30 s
Maksymalny czas rzeczywisty wykonywania zadania 180 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 64 MB
System plików
Maksymalna liczba plików na serwerze 250 000
Sieć
Maksymalna liczba pakietów wysyłanych w ciągu 1 sekundy 3 000
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps
(pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego)
3 T